середу, 6 березня 2019 р.Про заходи щодо

 протидії булінгу.
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОГО  РАЙОНУ
ЗАПОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
 І – ІІІ СТУПЕНІВ №  86
Запорізької міської ради  Запорізької області
вул.Дегтярьова, 5б, м.Зaпopiжжя, 69093, тел.:(061)286-25-65,  E-mail: : znz86zp@gmail.com Код ЄДРПОУ 20517432


Н А К А З
08.02.2019                                                                                                       № ____

Про заходи щодо
 протидії булінгу

      Відповідно до закону України від 18.12.2018  № 2657-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо  протидії  булінгу (цькуванню), наказу Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації  від 31.01.2019  №21р «Про заходи щодо протидії булінгу», листа територіального відділу освіти Дніпровського району від 04.02.2019   № 07.01-19/147  «Про рекомендації щодо протидії булінгу», та з метою підвищення ефективності діяльності щодо запобігання та протидії булінгу у системі освіти
НАКАЗУЮ:
1.     Заступнику директора з навчально-виховної роботи Шкоді Н.Г.:
1.1.         Затвердити та оприлюднити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в школі (додаток1)
1.2.         Розглядати  заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх  батьків, законних представників, інших осіб та видавати рішення про проведення розслідування.
1.3.         Скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживання відповідних заходів реагування (додаток 2).
2.     Соціальному педагогу Рупчєвій В.В.:
2.1.         Забезпечувати виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).
2.2.         Повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в школі.
2.3.         Забезпечувати на веб-сайті школи відкритий доступ до такої інформації та документів: правила поведінки здобувача освіти в школі; план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в школі; порядок та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в школі; порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в школі та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).
3.     Педагогічним працівникам школи:
3.1.         Забезпечити здобувачам освіти захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.
3.2.         Повідомляти адміністрацію школи про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних  працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
3.3.         Сприяти адміністрації школи у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування).
3.4.         Виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в школі.
4.     Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Директор Запорізької загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів № 86                                    Л.М.Зайченко

З наказом ознайомлені
Сергєєва Ю.Ю.
«___»_____2019
Іванченко О.А.
«___»_____2019
Шкода Н.Г.
«___»_____2019
Анфілова Г.П.
«___»_____2019
Лі Л.А.
«___»_____2019
Кошель Д.Д.
«___»_____2019
Савченко О.А.
«___»_____2019
Костенко Ю.С.
«___»_____2019
Жогова Т.В.
«___»_____2019
Рупчєва В.В.
«___»_____2019
Дерибасова Л.М.
«___»_____2019
Защепкіна Т.В.
«___»_____2019
Біла Л.Й. 
«___»_____2019
Панченко Н.П.
«___»_____2019
Новікова С.А.
«___»_____2019
Мирошниченко Л.І.
«___»_____2019
Грак Л.О.                  
«___»_____2019
Зенченко С.В.
«___»_____2019
Бєлявцева О.В.                        
«___»_____2019
Максимов С.В.
«___»_____2019
Біліченко Н.М.         
«___»_____2019
Щербина А.Г.
«___»_____2019
Ряполова І.Л.                           
«___»_____2019
Торопова Н.С.
«___»_____2019
Пустовєтова  О.Б.
«___»_____2019
Самойленко С.М.
«___»_____2019
Мамай О.М.              
«___»_____2019
Лавренко А.А.
«___»_____2019
Фетісова Н.О.           
«___»_____2019
Нахімова М.В.
«___»_____2019
Петрич К.В.
«___»_____2019
Кобзар Н.В.
«___»_____2019
Сучкова О.В.
«___»_____2019
Рясна В.І.
«___»_____2019
Березка В.О.
«___»_____2019
Рядчик І.Я.
«___»_____2019
Петров О.В.
«___»_____2019
Балабуха А.М.
«___»_____2019
Северін  О. М.                       
«___»_____2019
Жогов В.О.
«___»_____2019
Стрижкова Ю.О.
«___»_____2019
Литвин В.В.
«___»_____2019
Іващенко О.П.         
«___»_____2019
Литвин О.В.
«___»_____2019
Шегда Г.С.
«___»_____2019
Новіков К.В.
«___»_____2019
Коров'яковська Л.М.             
«___»_____2019
Зуєва Н.І.
«___»_____2019
Іванова Т.В.
«___»_____2019
Авраменко А.Р.
«___»_____2019
Лавренко С.В.
«___»_____2019
Зашейко В.В.
«___»_____2019
Тройно О.І.                            
«___»_____2019
Білоконь С.А.
«___»_____2019
Руденко Л.В.            
«___»_____2019
Твердомед В.В.
«___»_____2019
Піхенько Т.С.                        
«___»_____2019
Міропольська Г.П.
«___»_____2019
Свідлова Ю.В.   
«___»_____2019
Ніксдорф С.В.
«___»_____201
Дзундза Н.С.
«___»_____2019
Довбенко С.В.
«___»_____2018
Товкач В.М.
«___»_____2019
Рубаненко К.А.
«___»_____2019
Нейман М.В.
«___»_____2019
Фолькіна З.М.
«___»_____2019
Вітер А.В.
        «___»_____2019
Литвин Л.А.
        «___»_____2019 
  Гриценко Я.В.                       «___»_____2019
Товкач В.М.
        «___»_____2019 

Немає коментарів:

Дописати коментар

  Анкетування "Я та булінг", спрямоване на виявлення обізнаності учнів, щодо проблеми шкільного насильства, та чи стикалися учні з...